Upozornění: nacházíte se ve veřejné části webu. Můžete zde spouštět plnohodnotné simulace s nijak neomezovanou přesností ani rychlostí, nicméně počítejte s tím, že simulace může prohlížet každý návštěvník webu a vaše data mohou být kdykoliv přemazána pokud někdo jiný spustí simulaci před vámi. Pro provádění soukromých simulací si prosím založte účet. Účet i provádění soukromých simulací je zdarma, stejně tak je zdarma obchodování na partnerských burzách pro obchodovaný obnos nad 1000 USD (detailní podmínky viz zde).
Burza a měna: Coinmate BTC/USDT
Datum a čas konce: 5. 7. 10:22:44
Status simulace: Simulace ukončena
Simulovaný čas: 60 dní
Čas výpočtu: 8.5 minut

Zisk robota: 1.76%
Zisk bez poplatků: 5.99%
Změna ceny kryptoměny: -16.45%
Počet provedených obchodů: 26
Objem obchodů: 6.98x obnos
Objem obchodů za měsíc: 3489 USD
Poplatky (taker/maker): 0.6%/0.4%

Používat vlastní obchodní strategii: neaktivní
Mód nastavení cenového pásma (A nebo U): U
Přesnost nastavení ceny (0 - 100 nebo E) - módy A, U: 50,60,70,80,90,100
Šířka pásma (v procentech ceny) - módy A, U: 3,4,5,6,7,8
Délka pásma (v dnech) - mód A: 10
Referenční cena ve středu pásma (v USD) - mód U: 67000
Sklon cenového pásma (v USD za den) - mód U: 0
Referenční časové razítko (v sekundách) - mód U: 1710308397
Frekvence obchodování: 100
Stop-loss: -0.15
Obchodovaný obnos (v USD): 1000
Čas konce simulace: 1720167764
Počáteční zůstatek v kryptoměně: neaktivní
Zvolte hodnotu


Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Řetězec znaků.
Tip: Graf můžete postupně přibližovat klikáním na jeho plochu. Pokud nastavujete více cenových pásem, můžete si pro lepší přehlednost grafu ostatní úrovně dočasně skrýt pomocí nastevní módu A, například zadejte mód [A, S, A, A, A, A] při nastavování druhého cenového pásma.
Zvolte hodnotu. Hodnota od 0 (nejméně časté obchodování) do 100 (nejvíce časté obchodování). Vliv tohoto nastavení se bude snižovat se zvyšující se přesností nastavení ceny při užití vlastní obchodní strategie.
Číslo mezi -1 a -0.15, bude zaokrouhleno na 3 desetinných míst.
Číslo mezi 0 a 1000000000, bude zaokrouhleno na 1 desetinných míst. Aktuální poplatky jsou počítány na základě zobchodované částky počítáné z počtu obchodů a obchodovaného obnosu.
Číslo mezi -240 a 10000000000, bude zaokrouhleno na 0 desetinných míst. Zadejte 0 (současnost), počet dnů do minulosti (záporné číslo) nebo časové razítko (v sekundách), ne starší než 240 dnů. Pro přepočet data a času na časové razítko viz unixtimestamp.com.
Číslo mezi 1 a 60, bude zaokrouhleno na 1 desetinných míst. Zadejte počet dní simulace.
Zadejte zda má robot uvažovat na počátku simulace stav s nakoupenou kryptoměnou (volba aktivní) anebo fiat měnou (ovlba neaktivní).
Zvolte hodnotu. Použijte pokud chcete původní simulaci opakovat z přesně stejného časového okamžiku pro srovnání výsledků.
VLASTNÍ OBCHODNÍ STRATEGIE: Nastavením vlastní obchodní strategie ovlivníte chování Bitrobota a můžete výrazně zvýšit jeho ziskovost. Před nastavováním si pročtěte popis jednotlivých módů na úvodní straně Bitrobota. Bitrobot rozdělí prostředky na šest dílčích částí, přičemž nastavení pro každou část je plně nezávislé. Zadává se jako jedna, dvě, tři nebo šest hodnot oddělených čárkou, pro desetinná čísla se používá desetinná tečka. Zadané hodnoty jsou přiděleny šesti dílčím robotům pomocí klíče: [H1, H2, H3, H4, H5, H6] pokud zadáte šest hodnot, [H1, H1, H2, H2, H3, H3] pokud zadáte tři hodnoty, [H1, H1, H1, H2, H2, H2] pokud zadáte dvě hodnoty a [H1, H1, H1, H1, H1, H1] pokud zadáte jednu hodnotu.
Používat vlastní obchodní strategii: Zvolte zda má robot uvažovat vlastní obchodní strategii, nebo počítat v plně automatickém módu.
Mód nastavení cenového pásma (A nebo U): Zadejte U pro uživatelské cenové úrovně nebo A automaticky stanovená pásma. Nastavení A pro všech šest částí s šířkou 10, přesností 50 a délkou 3 je identické, jako když je vlastní obchodní strategie neaktivní.
Přesnost nastavení ceny (0 - 100 nebo E) - módy A, U: Zadejte číselnou hodnotu mezi 0 a 100. Čím vyšší číslo, tím přesněji bude cenová úroveň dodržována a tím méně bude v rozhodování hrát roli automatický algoritmus Bitrobota. Jako speciální možnost může být zadáno E, cenové úrovně pak budou respektovány přesně.
Šířka pásma (v procentech ceny) - módy A, U: Nastavte šířku cenového pásma v procentech referenční ceny ve středu cenového pásma.
Délka pásma (v dnech) - mód A: Nastavte délku cenového pásma ve dnech. Na základě délky počítán sklon a pozice cenového pásma.
Referenční cena ve středu pásma (v USD) - mód U: Zadejte cenu odpovídající středu cenového pásma v okamžiku danému referenčním časovým razítkem.
Sklon cenového pásma (v USD za den) - mód U: Zadejte sklon cenového pásma v jednotk8ch ceny za den.
Referenční časové razítko (v sekundách) - mód U: Referenční časové razítko pro které je nastavená referenční cena. Pro přepočet data a času na časové razítko viz unixtimestamp.com.