Příklad Bitrobota
Coinmate BTC/EUR partner
Připojeno, obchodování zapnuto

BTC = 57832.5 | 57972.7 EUR
(BTC = 63026.6 | 63179.3 USD)

Nakupuji 31.3% za 57589.4 EUR


20782.7 EUR | 0% BTC
Robot: 0 BTC - 20782.7 EUR
Účet: 0 BTC - 20782.7 EUR
UTC čas Celkem BTC Cena Množství Poplatek
12.7 12:25 20782.7 0% 52645.8 -8.8% taker
11.7 12:31 20841.2 9.1% 54334.5 -6.1% taker
11.7 12:25 20855.1 15.2% 54540.8 0.1% taker
11.7 12:25 20846.7 15.1% 54540.8 15.2% taker
8.7 8:47 20863.2 0% 53361.7 -0.2% taker
8.7 1:59 20861.5 0.2% 50969.7 0.2% taker
5.7 16:19 20861.6 0% 52633.1 -3.3% maker
5.7 12:26 20844.6 3.3% 51433 -34.5% maker
5.7 12:26 20845.5 37.8% 51415.7 -15.3% taker
5.7 12:25 20850.2 53.1% 51415.7 -16.3% taker
5.7 4:20 20457.9 68.8% 50115.5 51.3% taker
4.7 9:47 20749.1 18.6% 54049.3 -0.9% maker

Naposledy optimalizováno 16.7 3:29 UTC
Strojové učení ve frontě

Představení Bitrobota Pro 2.2

Přemýšleli jste někdy o tom, proč je hodling tak oblíbenou obchodní strategií pro obchodování s kryptoměnami? Je to proto, že je extrémně obtížné vyvinout automatický obchodní algoritmus, který by byl stejně účinný jako samotný Bitcoin během býčích období a který by zároveň efektivně zálohoval uživatelské prostředky během poklesu cen. V Bitrobotu se nám podařilo takový systém navrhnout.

Bitrobot Pro je robot pro obchodování s kryptoměnami. Využívá vysoké volatility kryptoměn neustálým zadáváním nákupních a prodejních příkazů pod a nad aktuální tržní cenou, přičemž je posunutý směrem k nákupu nebo prodeji v závislosti na nastavení a rozhodnutí svého obchodního algoritmu. Přijímá metody strojového učení k stochastické analýze historie kryptoměn s cílem maximalizovat budoucí zisky v kombinaci s milisekundovou rychlou reakcí na cenové pohyby, které nebyly očekávány. Jedinečnou vlastností Bitrobota je nepřetržité samočinné nastavování, které se provádí samostatně pro každou instanci robota pro konkrétní nastavení uživatele.

Bitrobot Pro umožňuje uživatelům definování vlastních obchodních strategií anebo využití plně automatického módu. Příklad na videu ukazuje možnosti nastavení, kdy je definováno několik nákupních a prodejních úrovní ceny, přičemž polovina z nich je ovládána automaticky a druhá polovina je pevně nastavena uživatelem. Cenová pásma je možno kombinovat s automatickým algoritmem Bitrobota, který se sám rozhoduje na základě strojového učení a může korigovat změny ceny, které uživatel nepředvídal. Nastavení si uživatelé mohou zdarma otestovat v rámci realistických simulací obchodování, a následně je převzít do skutečného obchodování.

Ceny a podporované burzy

Poplatky jsou strhávány jednou denně z vašeho kreditu, pokud je obchodování aktivní (nečinné roboty poplatku nepodléhají) na základě celkové zobchodované částky převedené na USD. Každý nový účet je dodáván s 30 USD bezplatného kreditu, což znamená až 30-denní zkušební období. Soukromé simulace obchodování zdarma pro každý účet.

Partnerská burza
Instrukce pro propojení
  • Méně než 1000 USD: 1 USD za den, 2 roboty
  • 1000 až 10000 USD: ZDARMA, 2 roboty
  • Více než 10000 USD: ZDARMA, až 5 robotů
Standardní poplatky
  • Méně než 1000 USD: 1 USD za den, 1 robot
  • 1000 až 10000 USD: 2 USD za den, 2 roboty
  • Více než 10000 USD: 3 USD za den, až 5 robotů

Nastavení Bitrobota

Bitrobot Pro umožňuje uživatelům definovat individuální obchodní strategie na základě vlastní technické či fundamentální analýzy pohybu ceny kryptoměny. Bitrobot si rozdělí obchodovaný obnos na šest zpočátku identických částí, s kterými obchoduje samostatně (v rámci každého robota tak fakticky běží šest nezávislých dílčích robotů). Pro každý z těchto dílčích robotů je možno definovat vlastní cenová pásma složená z nákupních a prodejních cenových úrovní, která mohou a nemusí záviset na čase. Unikátní vlastností Bitrobota je možnost kombinace vlastní strategie s interním rozhodovacím mechanismem Bitrobota založeným na metodách strojového učení. Nastavení vlastní obchodní strategie si je možno otestovat pomocí simulace obchodování. V simulacích jsou využity hodnoty ceny kryptoměny z několika desítek zdrojů s četností jednoho záznamu za sekundu, což odpovídá skutečné rychlosti odezvy burz. Během jednoho dne simulace tak Bitrobot zpracuje přibližně 2 miliony hodnot ceny kryptoměny. V simulacích jsou užívána pouze zpětně stanovená nastavení, tedy nastavení které Bitrobot získal strojovým učením na základě historie bez znalosti pohybů ceny kryptoměny v budoucnu. Simulace uvažují obchodovaný objem a jeho vliv na burzovní poplatky.

Základním nastavením Bitrobota je plně automatický mód, kdy se Bitrobot sám rozhoduje o nákupech a prodejích (cenová pásma si definuje automaticky). Bitrobot navíc ovšem umožňuje aktivovat automatický mechanismus jen pro některé z šesti dílčích robotů (mód A), kdy může uživatel nastavit šířku pásu a přesnost. Příklad, kdy je automatický mechanismus aktivovaný pro všechny dílčí roboty s šířkou 10, délkou 3 a přesností 50, je na prvním obrázku (toto nastavení je identické, jako výchozí nastavení s vlastní obchodní strategií neaktivní). Bitrobot provádní velké množství nákupních a prodejních operací, které umožňují uživateli efektivně snižovat poplatky na burzách díky velkým obchodovaným objemům. Bitrobot v tomto případě neměl velké zisky z volatility ceny v daném časovém období, nicméně pokryl pád ceny na konci období a má tak pozitivní obchodní bilanci.

Na opačném konci spaktra možností je nastavení, kdy je Bitrobot instruován k přesnému respektování uživatelem nadefinovaných cenových pásem (mód U, přesnost E). Bitrobot pak zadává "market maker" nákupní a prodejní příkazy tak, aby využil nižších "maker" poplatků na burze. Jak je zřejmé na tomto příkladu, správně nadefinované nákupní a prodejní úrovně (úrovně podpory a odporu) umožní výrazné zvýšení ziskovosti Bitrobota. Pochopitelným nedostatkem tohoto přístupu je fakt, že když začne cena padat pod nákupní úroveň, klesají i prostředky uživatele protože robot drží nakoupenou kryptoměnu a nijak nereaguje na její další pokles. Když naopak cena stoupne nad prodejní úroveň, Bitrobot bude držet fiat měnu i pokud bude hodnota kryptoměny strmě vzrůstat.

Klíčovou možností je mód U, kdy uživatel definuje cenová pásma a pro každé definuje tzv. "přesnost stanovení ceny". Při nastavení 100 jsou téměř přesně respektovány zadané nákupní a prodejní úrovně a je potlačen automatický mechanismus Bitrobota (nastavení se pak blíží nastavení přesnosti E). Pro nastavení 0 jsou nákupní a prodejní úrovně respektovány jen mírně a v rozhodování o prodeji či nákupu má hlavní roli automatický mechanismus (nastavení se blíží módu A, i když též není identické). Příklad na obrázku ukazuje chování Bitrobota při nastavení U(50). Bitrobot provádí více obchodů, než při módu U(E), čímž snižuje poplatky na burze. Zároveň tím může reagovat na změny ceny, které uživatel nepředpokládal při nastavování cenových pásem. Obchody se mohou zdát vůči zadaným cenovým úrovním nahodilé, nicméně srovnáním grafů %BTC (křivka na spodu obrázku) pro nastavení U(50) a U(E) je vidět, že je odezva rámcově odpovídá a tedy i při U(50) jsou uživatelem nastavené úrovně reflektovány.

Poslední příklad demonstruje variabilnost nastavení, kdy pro každého z šesti dílčích robotů můžeme nezávisle nastavit mód (U a A) a pro mód U přesnost mezi 0 a 100, eventuálně přesné respektování ceny E. V tomto případě mají tři ze šesti dílčích robotů nastavené automatické obchodování (mód A s šířkou pásu 10 a přesností 50) a další tři mají definovaná shodná cenová pásma lišící se nastavením přesnosti U(50), U(75) a U(100). Výsledkem je relativně plynulá odezva s lepší ziskovostí, než má mód A, ale menším nebezpečím ztrát způsobených špatně nastavenými cenovými pásmy na konci testovaného období. V příkladu jsou pro jednoduchost využity shodná cenová pásma pro všechny tři dílčí roboty obchodující pod módem U, nicméně Bitrobot umožňuje cenová pásma nastavit nezávisle, například tak, aby některá reflektovala krátkodobější cenové trendy a některá trendy dlouhdobější.

Uživatel může ovlivnit jak často bude Bitrobot obchodovat pomocí nastavení "Frekvence obchodování". Hodnotu nastavujeme mezi 0 a 100. Nižší hodnoty vedou na relativně málo časté obchody, což může být výhodnější v případě, že jsou obchody provedeny ve správný okamžik, jako na obrázku pro frekvenci 20. Nízká frekvence obchodování ovšem zvyšuje riziko, že v případě, kdy obchod nebude provedený v ideální okamžik, nebudou následné obchody tuto chybu nekompenzovat. Bitrobot také výrazně nepřispívá ke snižování poplatků na burze, které jsou nižší při vyšších frekvencích obchodů. Tato výhoda se pak projeví v kombinaci s velkými obchodovanými částkami, kdy může být výhodnější využití vysokofrekvenčního nastavení.

Podmínky služby

Bitrobot Pro (dále jen Bitrobot) není ani krypto burza, ani společnost poskytující finanční služby: je to konzultační služba, která navrhuje, kdy zadávat příkazy k nákupu nebo prodeji kryptoměn a za jakou cenu a zadávat tyto objednávky vaším jménem prostřednictvím vašeho osobního účtu na burze. I když jsme udělali vše, co bylo v našich silách, aby byl obchodní algoritmus robustní a ziskový, neexistuje žádná záruka, že uživatel neutrpí přímé nebo implikované finanční nebo jiné ztráty a Bitrobot za žádné takové ztráty nenese odpovědnost. Krypto trh je vysoce volatilní a měli byste investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit. Bitrobot respektuje vaše soukromí podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Když používáte Bitrobot, budeme od vás shromažďovat následující osobní údaje: jméno, národnost a poskytnuté kontaktní údaje. Používáním Bitrobota prohlašujete, že je vám alespoň 18 let.

O nás a kontakt

Obchodní algoritmus Bitrobota vyvinul v rámci soukromého projektu registrovaného v České Republice pod IČO 05516200 prof. RNDr. David Mašín, Ph.D. Jedná se o světově uznávaného odborníka v odvětví výpočetní geomechaniky (viz Google Scholar), který své znalosti postupů strojového učení používané v inženýrských vědách efektivně využil pro obor obchodování s kryptoměnami. Bitrobot je vyvíjen ve spolupráci s českou kryptobruzou Coinmate, jedná se ovšem o nezávislý projekt. Pro uživatelskou podporu a další dotazy jsme k disposici na této emailové adrese.